Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Michała Archanioła
w Wojsławicach

Wielkie świętowanie już z a nami! W niedzielę 26 sierpnia 2018 roku odbyły się Dożynki Gminne w Wojsławicach. Święto plonów tradycyjnie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią na placu przy ratuszu. Liturgii przewodniczył ks. Marcin Grzesiak wicedyrektor Caritas w Lublinie w asyście ks. Zbigniewa Karbowniczka – proboszcza Parafii w Turowcu, ks. Kazimierza Szerementa  oraz  ks. kan. Zbigniewa Kasprzyka proboszcza i ks. Marcina Zielińskiego wikariusza  Parafii  w Wojsławicach. Swoją obecnością zaszczycił również ks. mitrat Jan Łukaszuk – proboszcz Parafii Prawosławnej w Chełmie. Ważnym elementem uroczystości był korowód dożynkowy. Sołectwa i  jednostki organizacyjne  z terenu Gminy Wojsławice wielobarwną procesją z wieńcami wykonanymi z tegorocznych zbóż i pięknych kwiatów dziękowały za obfite plony. W tym roku  zostało przygotowanych 9 wieńców dożynkowych. Starostowie tegorocznych Dożynek – Państwo Monika Mielniczuk (Stary Majdan) oraz Stanisław Kudyba (Huta) na ręce gospodarzy: Henryka Gołębiowskiego Wójta Gminy Wojsławice i Adama Łopockiego Przewodniczącego Rady Gminy Wojsławice złożyli chleb i prosili o sprawiedliwy jego podział. Po mszy świętej nastąpiło uroczyste dzielenie się chlebem.

„Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali.” 2 Kor 12,9a

 

W parafii św. Michała Archanioła w Wojsławicach, 19 sierpnia, podczas uroczystej Mszy św. cała wspólnota parafialna dziękował Bogu za dar powołania s. Pauliny Mazurek ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Grabarczyk, rodak z Wojsławic a przedstawiciele parafii razem z ks. proboszczem złożyli najlepsze życzenia w pełnieniu swej misji w Winnicy Pana.

Siostra Paulina, 15 sierpnia, złożyła w Łodzi śluby wieczyste, w których uczestniczyli rodzice, krewni, rodzina a także Proboszcz jej rodzinnej parafii ks. Zbigniew Kasprzyk.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP założył Edmund Bojanowski, polski działacz społeczny, który patriotyzm rozumiał jako służbę bliźniemu. To apostoł miłosierdzia. Był to człowiek świecki, którego Jan Paweł II w 1999r. ogłosił błogosławionym.

Siostry Służebniczki to zgromadzenie będące wspólnotą apostolsko - charytatywną, którego celem jest służba drugiemu człowiekowi przejawiającą się w opiece nad chorymi, słabszymi. Siostry prowadzą także żłobki, przedszkola, szkoły, katechizują przekazując prawdy wiary, uczą jak kochać Boga i człowieka.

Foto Marek Wepa
Tekst Krystyna Radomska

Msze Święte

Niedziele i święta

9:00; 10:30; 12:00; 17:00 (zimą 16:00)

Dni powszednie:

8:00 i 17:00 (zimą 16:00)