Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Michała Archanioła
w Wojsławicach

Imieniny Parafii Wojsławice

           29 września wspólnota parafialna wojsławickiego Kościoła przeżywała wspaniałą uroczystość odpustową ku czci Michała Archanioła-patrona naszej parafii. Dobrego Boga wielbili i wysławiali zgromadzeni parafianie i goście na Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem ks. Prałata dr Eugeniusza Derdziuka, proboszcza parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie, kustosza Sanktuarium-świadka wiary i cudów, które dokonują się za wstawiennictwem Matki Bożej Krasnobrodzkiej, Pani Roztocza i Ziemi Zamojskiej. Sumę odpustową współkoncelebrował nasz rodak Kazimierz Szerement i ks. Zbigniew Kasprzyk.

           Kaznodzieja w homilii przypomniał, akcentował i zachęcał: Święty Michał Archanioł (którego imię oznacza „Któż jak Bóg”) walczy z szatanem, upadłym aniołem, który zbuntował się przeciwko Bogu. Walka ta trwa wciąż we współczesnym świecie, a skończy się triumfem Boga i Jego aniołów. Święty Michał jest patronem Kościoła, czyli zgromadzonej przez Jezusa wspólnoty uczniów, wspólnoty ludzi powołanych do zbawienia. Jest on posłany przez Boga do pomocy w przeciwnościach, jakie wiążą się z pokusami, na które wciąż jesteśmy narażani w codziennym życiu. Módlmy się do Św. Michała-Wodza Zastępów anielskich, by w naszym życiu królował Bóg i by było ono świadectwem służby dobru i prawdzie.

            Duszpasterz zgromadzonemu Kościołowi postawił również do rozważenia pytanie: Co to znaczy być sobą? To znaczy kim? W życiu religijnym i moralnym człowiek musi się zastanawiać nad tym, co znaczy być sobą. Każdy bowiem dzień niesie sytuacje, w których dokonujemy wyborów, jak się zachować, jak postąpić, które dobro wybrać. Być sobą w pozytywnym znaczeniu jest zaspokajaniem rzeczywistych i prawdziwych potrzeb człowieka. W tym sensie być sobą to znaczy po prostu być człowiekiem, czyli zachowywać się jak człowiek. Dla nas ludzi wierzących, człowiek znaczy bardzo wiele, ponieważ wierzymy, że Bóg stworzył nas na swój obraz. Rozumienie hasła „być sobą” wiąże się z pokorą. Prawdziwa pokora to umiejętność widzenia w prawdzie swojego życia, swoich zalet, ale także wad-uwrażliwiał kaznodzieja.

            Uroczystości odpustowe ku czci Patrona parafii uświetniał modlitewny piękny śpiew Scholii parafialnej, a także obecność harcerzy z Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej, zgromadzone Poczty Sztandarowe, obecność Strażaków, a także liczna grupa kapłanów z sąsiednich parafii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Archidiecezji Lubelskiej. Po uroczystej procesji wokół Świątyni parafialnej gospodarz parafii - ks. proboszcz Zbigniew Kasprzyk wyraził swoją wdzięczność Panu Bogu za otrzymywane łaski i piękną pogodę, kapłanom za posługę duszpasterską i  zgromadzonemu Kościołowi za wspólną modlitwę.

Tekst Krystyna Radomska
Zdjęcia Marek Wepa

Msze Święte

Niedziele i święta

9:00; 10:30; 12:00; 17:00 (zimą 16:00)

Dni powszednie:

8:00 i 17:00 (zimą 16:00)